?
?

mandarinoriental.com'a ho? geldiniz

Global web sitemiz bir?ok dilde mevcuttur.
Lütfen tercih etti?iniz dili se?in veya bu mesaj? kald?rmak i?in sonland?r ??esine bas?n.
Sonland?r Devam et
?
?

Genel Bak??

ADRES

Cennet Koyu ?om?a Mevkii G?ltürkbükü
Mu?la, Bodrum 48400
Türkiye

TELEFON

+90 252 311 18 88

E-POSTA

mobod-reservations@mohg.com

ONL?NE BRO?üR

Otel bilgilerini g?rüntüleyin ve indirin

Ege Denizi manzaral? bu etkileyici sahil oteli Mandarin Oriental, Bodrum, hayallerinizin ger?e?e d?nü?tü?ü yer. ?ki adet ?zel plaja ve mükemmel e?lence aktivitelerine ev sahipli?i yapan bu be? y?ld?zl? lüks otel ile sizi arkan?za yaslan?p rahatlamaya ve an?n tad?n? ??karmaya davet ediyoruz.

Cennet Koyu'ndaki sakin konumla stil, dinginlik ve be? y?ld?zl? konforun bir araya geldi?i e?siz bir deneyim sunuyoruz. Gurme restoranlar?, rahatlat?c? spa tesisi ve oda se?imi, süitleri ve villalar?yla e?siz sahil otelimiz dünya standartlar?nda kalite sunar.

?

Otelde

Otel Hakk?nda Genel Bilgiler

Muhte?em plajlar?, 59 ??k odas?, 50 geni? süiti ve dairesi, ünlü gurme restoranlar? ve huzur veren spa tesisleriyle Mandarin Oriental, Bodrum'da ?zel hissetmenizi sa?layacak hi?bir ayr?nt? unutulmad?.

ücretsiz Wi-Fi

Online profil olu?turun ve konaklaman?z boyunca ücretsiz yüksek h?zda internet eri?iminden yararlan?n. Lüks ekstra hizmetlerimiz aras?nda diledi?inizi se?erek tam zevkinize uygun bir tatil ge?irebilirsiniz.

BODRUM KEYF?

Akdeniz ya?am stilinin en lüks hali, sizleri Mandarin Oriental Bodrum'da bekliyor. Berrak denizi ve ger?ek dinlenme hissini Cennet Koyu'nun dinginli?inde ke?fedin.

Lüks Molalar

100 Euro kredi de?erinde günlük spa veya yeme i?me keyfi

Lezzetli Yolculuk

Günlük kahvalt? ve ü? a?amal? ak?am yeme?i

Bodrum'u Ke?fedin

?zgün maceralarla dolu lüks seyahat

?

D??ar?da

Destination MO

A WEEKEND IN

Whether you are seeking absolute escapism or glamorous parties, Turkey’s sparkling Riviera gem with its waterside dining and storied past is a magical place to be. Let us help you discover it…

Destination MO

Bodrum Beckons

Mandarin Oriental, Bodrum invites guests to sample all of the Turkish peninsula’s local flavours – from its coastal towns to its azure bays and exotic...

HABERLER VE ETK?NL?KLER

Mandarin Oriental Bodrum’un ajandas? her zaman dopdolu. Haber ve etkinliklerimize g?z at?n, neler planlad???m?z? ??renin.
?

Hayranlar?m?z

MO Hayranlar?

Sad?k mü?terilerimiz ve düzenli konuklar?m?z i?in olu?turulan MO Hayranlar?, en sevdi?iniz Mandarin Oriental deneyimlerinizi payla?abilece?iniz bir platformdur. Sizi bu anlar? ke?fetmeye ve kendi deneyimlerinizi payla?maya davet ediyoruz.

DE?ERLEND?RMELER VE ?NEML? NOKTALAR

?

Vivienne Tam: Kendi kelimeleriyle

Asya'dan Amerika'ya kadar, ünlü hayranlar?m?z?n neden Mandarin Oriental otellerinde konaklamaktan keyif ald?klar?n? ve bir sonraki sefer nereyi ziyaret etmeyi planlad?klar?n? ke?fedin.